A TEXT POST

Sosiaalisesti rajoittuneet - Oi tapoja, oi aikoja http://ping.fm/9YBah